ઇન્ડિયા’સ ફોરેસ્ટ મેન 

​એકલો માણસ શુ ના કરી શકે..!!!          1979  માં બ્રહ્મપુત્રામાં પુર આવ્યું અને દુનિયાનો સૌથી મોટો નદી…

ગિરનાર બીમાર છે !!!

​ગિરનાર બીમાર થઈ ગયો છે.. !!😢     લગભગ એકાદ મહિના પેલા ગિરનાર માં આંટા મારવા ગયો હતો.. બર્ડ વોચિંગ…

ટીવી📺 નું રિમોટ

​“મારે કાર્ટૂન જોવા છે” “મારે મુવી જોવું છે” ” ના હો તમે બેય મુકો મારે સાથ નિભાના સાથિયા જોવી છે”…